Ett första försök!

October 01, 2012 - Fotografiet är poststämplat 1902. Mitt första försök till att återskapa ett fotografi, bildvinkeln är ungefär den s...
Read the Full Post »

Tidigare inlägg
January February March April May June July August September (1) October (1) November December
January February March (1) April (1) May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April (1) May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December